De ademhaling van de aarde of hoe klimaatbeschermers met moerasgas de atmosfeer vergiftigen

Brotzeit door Udo Pollmer

Matsch

De „mensengemaake klimaatverandering" blaast ons toe vanuit de mond van koeien. De adem van vee verpest onze goede lucht met methaan, met moerasgas. Omdat er steeds meer runderen kwamen, zou ook het methaangehalte in de atmosfeer enorm gestegen zijn. Wat de viervoeters betreft, moet ik onze klimaatfreaks teleurstellen: De wereldwijde veestapel is volgens het statistiekenportaal Statista sinds 1990 juist iets gedaald. Voor de industrialisering van de landbouw werden er zelfs nog meer runderen gehouden. Klimaatbeschermers hebben het probleem op hun eigen manier opgelost: ze veronderstellen gewoonweg hogere bestanden.

Runderen produceren methaan, beter gezegd hun pensflora doet dat. Nu heeft niet alleen melkvee een pens, maar...

...ook alle andere herkauwers, zoals schapen, konijnen, elanden, antilopen of yaks; zelfs neusapen herkauwen. Kuddes gnoes, buffels en rendieren zwerven over de savannen, prairies en toendra's en stoten methaan uit. Op de Great Plaines in Noord-Amerika hebben kolonisten de bizon bijna volledig uitgeroeid - 50 miljoen dieren. In Afrika graasden ooit enorme kuddes van de Nomaden. Rond 1890 werden ze abrupt vernietigd door het binnenslepen van de runderpest.

Toen duidelijk werd dat het aantal runderen niet gestegen was, richten de onderzoekers hun aandacht op het voer en de koeienvlaaien, want de dieren eten tegenwoordig wat meer. Bij elke koeienvla komt een beetje methaan vrij, afhankelijk van welke microben erin huizen, hoe de vliegenmaden het vinden, en hoeveel mestkevers erin rondkrabbelen. Nu hebben bromvliegen een andere methaanbalans dan kevers, in de kou ishet een andere dan in de hitte, etc... Omdat de oprispingen en de maden van een kudde niet zo gemakkelijk meetbaar zijn, vervangen computermodellen zulk onderzoek. Van achter het bureau worden simulaties gebruikt om de methaanbalans naar wens gestuurd, om opgewonden de klimaatdood te bezweren.


Dubbele moraal

Het methaan uit rectale fermentering zoals van olifanten, paarden of neushoorns wordt vaak afgedaan als onbeduidend. Toch stoot een olifant vele malen meer methaan uit dan een koe. Hij eet immers een halve ton groenvoer per dag en produceert veel methaanrijke uitwerpselen. Maar vanuit het standpunt van klimaatbeschermers is dit vreemd genoeg, juist het redden van het klimaat. Wanneer de dikhuiden planten eten, komt er meer licht door het gebladerte en wordt de groei gestimuleerd. Dit bindt koolstof. Als ze op hun weg struiken en bomen vertrappen, bevorderen ze de groei van grotere bomen die meer koolstof opslaan. Binnenkort komen hier klimaatcertificaten voor, dat wil zeggen veel geld.

Opmerking: Wat een olifant ook doet, hij dient altijd ter bescherming van het klimaat. Als hij groenvoer eet, zorgt hij voor vernieuwing; als hij uitwerpselen achterlaat, bevordert hij de plantengroei. Koeien daarentegen wordt verweten dat zij verantwoordelijk zijn dat zeldzame bloemen en kruiden verdwijnen, graswortels vertrapt worden, bijdragen tot het uitsterven van soorten, de lucht vervuilen met methaan en het water met nitraat. Hoe leugenachtig!

Niet alleen groot wild produceert veel methaan, ook kleine dieren doen er niet voor onder, zoals cavia's bijvoorbeeld. Onlangs baarden bevers opzien omdat ze jaarlijks bijna een miljoen ton methaan in de atmosfeer uitstoten. Vervolgens haalden grondeekhoorns de pers omdat er drie keer zoveel methaan uit hun holen ontsnapt als er normaal gesproken op de toendrabodem vrijkomt. Ook rendieren activeren het methaan in de toendrabodem. De oorzaak is onbekend. Niemand kan ook maar bij benadering zeggen hoeveel methaan-verspreidende wilde dieren er zijn, maar voor de klimaatscène is dit methaan van geen belang.

Om het narratief van de "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" door rundvee in stand te houden, moest de klimaatkerk eerst alle andere dieren uit hun biotopen verdrijven: als eersten moesten de termieten eraan geloven. Rond 1980 waren ze nog de grootste vijanden van het klimaat, goed voor 150 miljoen ton per jaar, aldus de nestor van de klimaatzwendelaars, Paul Crutzen. Dankzij het uitgekiende ventilatiesysteem van hun terpen ontsnapt het methaan uit het achterste van de termieten onvermijdelijk naar de buitenlucht.

Vandaag worden termieten als even klimaatbewust beschouwd als olifanten. In hun terpen zijn namelijk bacillen gevonden die methaan eten. Zo zou de balans kunnen worden bijgesteld van 150 miljoen ton naar 2 miljoen ton per jaar. Op relevante websites is het narratief al verder gevorderd: daar werken termieten al als "klimaatbeschermers". Dat werd ook tijd, want deze kruipende insecten die zeer gewaardeerd worden door chimpansees, zullen binnenkort ook het vlees in onze keukens dienen te vervangen: "Larven en termieten - de menukaart van morgen?" is de retorische vraag op een agrarische website.

Daarbij zijn er juist onder insecten tal van verdachten: bladsnijdermieren en kakkerlakken zijn even productief als termieten. Alleen al door hun massa zijn ze vergelijkbaar met herkauwers. Ook van mestkevers, larven en miljoenpoten werd per toeval bekend dat zij eveneens methaan uitscheiden. Meer dan een miljoen andere soorten wachten er op dat ze onderzocht worden en de balans word opgemaakt.


Een nat pak voor klimaattheorieën

Werpt men een blik op de gebruikelijke methaanbalansen, dan stijgen in de modelberekeningen weliswaar de emissies van runderen over de jaren, maar ze zijn nog altijd niet hoog vergeleken met veengebieden, moerassen en moerassen die tot wel 160 miljoen ton bijdragen. Bijna dezelfde hoeveelheid als deze waterrijke gebieden leveren rivieren en meren is onlangs gebleken. Ze worden nu als "zoet water"opgenomen, maar ze ontbreken nog in oudere balansen. Ook stuwmeren met hun "klimaatvriendelijke" waterkracht dragen veel aan "klimaatgas" bij.

Vijfentwintig jaar geleden schatten Chinese onderzoekers de methaanproductie van rijstvelden ongeveer even hoog als die van wetlands. Maar sindsdien wordt de uitstoot van rijst van jaar tot jaar lager ingeschat. Dit is ook niet moeilijk: toen de uitstoot werd bepaald op vier velden in de Mekong Delta, bedroeg de laagste van de vier waarden 300 gram methaan per dag en hectare, de hoogste bijna 10 kilo. Uit zulke erratische gegevens kan de hoeveelheid moerasgas gemakkelijk politiek correct aangepast worden.

Degenen die het methaan van ons vee gevaarlijk vinden, kunnen zich beter tot de Aziatische volkeren wenden en eisen dat zij hun rijstvelden droogleggen. Of ze klimaatbelasting laten betalen voor elke zak rijst, net zoals we van plan zijn te doen voor vlees. Maar degenen die speculeren op belastingen kunnen zich beter wenden tot de burgers van staten, die meer geld dan hersens hebben.

Klimaatbalansen zitten vol valkuilen. Bijzonder verraderlijk: eenden. Wanneer de eenden door de "wetlands" waggelen, dan stijgt de emissies met meer dan het dubbele. Dit was het resultaat van een twee jaar durend veldonderzoek door de ETH Zürich. Het methaan is slechts gedeeltelijk te wijten aan eendenpoep, maar is het resultaat van "intensieve beweiding van de rustende plantenwortels tijdens de winter". Hierdoor konden de planten aan het begin van de vegetatieperiode niet snel uitlopen (...), wat leidde tot de veranderingen in het methaan (...) die we hebben waargenomen". Natuurlijk veroorzaken niet alleen eenden, maar vermoedelijk alles wat kruipt en vliegt, voor het vrijkomen van methaan.

Over het algemeen geldt: in het wild levende dieren hebben, om geochemici in Science te citeren, "myriaden van effecten" op de koolstofbalans van de aarde. Deze effecten zijn echter niet zichtbaar in de gebruikelijke opsporing door satellieten. Daardoor worden de werkelijke effecten van de dierenwereld op de voedingsstoffenkkringloop verdoezeld. Satellieten maken het onderzoekers gemakkelijker om de balans te vervalsen.

Ook op het land geeft het vogelleven vorm aan ecologische kringlopen. Maar klimaatonderzoekers concentreren zich liever op mestkuikens; het is immers moeilijk om met slimme raven in het open veld, angstcampagnes te bedrijven en belasting te gaan innen, maar met domme ganzen lukt dat wel. Een gans van 6 kg produceert 0,58 liter methaan per dag. Niet veel, maar met miljarden ganzen telt het aardig op. Hoeveel methaan mogen gieren, pinguïns of regenwoudvogels wel niet uitstoten? Zelfs als er gegevens beschikbaar zijn, worden ze genegeerd.


Methaan - het levenselixer van de zee

Op een gegeven moment moesten klimaatonderzoekers toegeven dat vissen, walvissen en andere waterdieren ook invloed hebben op de methaanbalans. In de Oostzee zouden mosselen verantwoordelijk zijn voor 10% van de emissies. Zou het dus niet even zinvol zijn om de oesterbankvissers in de Noordzee even hard aan te pakken als de melkveehouders? Eén vis staat al aan de schandpaal, een eetbare vis, de tilapia. Niet alleen baars en mosselen, alle bewoners van de zeeën, meren en rivieren veranderen de methaanbalans. Maar hierover bewaren klimaatonderzoekers liever het stilzwijgen.

De zee is een belangrijke modulator van methaangas, niet alleen vanwege haar flora en fauna. Het gas ontsnapt uit de zeebodem. In de aardkorst heersen hoge drukken en temperaturen. Daardoor ontstaat plasma. Daarin wordt onvermijdelijk methaan gevormd uit carbonaathoudend gesteente en het daarin gebonden water. Dit methaan wordt "abiotisch" genoemd. Wanneer het uit de zeebodem ontsnapt, lost het geleidelijk op in het zeewater. Voor klimaatonderzoekers was dit een elegant excuus om het te "verwaarlozen". Maar zelfs een deel van de kleine blaasjes uit de diepzee bereikt het wateroppervlak. Sommige zijn ook wat groter. Voor de kust van Namibië vernietigde een bel bestaande uit methaan en waterstofsulfide de vispopulatie over tienduizenden vierkante kilometers. Ook de gigantische methaanbellen uit de diepten van het Nyos- en Kivumeer in Afrika hebben herhaaldelijk tot rampen gevoerd.

Maar nu werd bij booreilanden uitgassend methaan ontdekt - wat een wonder! De volgende klimaatdood dreigt al. Helaas hebben de bellen geen afzender, zodat noodgedwongen alles telt, wat uit het continentaal plat opborrelt. Niemand kan het natuurlijk becijferen, want de grootte en intensiteit van de bellen fluctueren en de plaatsen waar het gas ontsnapt veranderen. Dan wordt er maar gegokt: Nu zou er vanaf het plat jaarlijks tot 65 miljoen ton methaan de zee in borrelen. Daarbijkomt het gas, dat ontsnapt bij de subductiezones van de continentale platen, en het abiotische methaan dat zich onder de oceaankorst verzamelt en opstijgt uit scheuren in de diepzeebodem. 

En dan is er, naast microbieel methaan en abiotisch methaan uit gesteente, nog een derde type. Het heet "thermogeen methaan". Dit wordt gegenereerd door (onderzeese) moddervulkanen uit microbiële koolwaterstoffen in de modder en abiotische gassen uit de aardkorst. Langs de genoemde wegen komt het een en ander bij elkaar. Maar de zee, die 70% van het aardoppervlak bedekt, is gierig en stoot van dat alles, zo verzekeren klimaatonderzoekers ons, niet meer dan 12 miljoen ton uit in de atmosfeer. Voor wie het geloofd.

Bij het lezen van het huidige onderzoek naar de vorming van methaan valt iets op: De gebruikelijke verwijzing naar "fossiel" aardgas en olie vallen weg, het wordt helemaal niet meer genoemd. Daarvoor wordt als vanzelfsprekend over abiotische oorsprong gesproken, die tot nu toe zo heftig ontkend werd, Daarmee zijn de dagen geteld van het narratief over "fossiele brandstoffen", die in het verre verleden uit verdronken bossen ontstaan zouden zijn. (zie. Brotzeit 20. Juli 2018: Aardolie - een "hernieuwbare" grondstof?)

Op de zeebodem zijn de talloze "rokers" getuigen van de gasvelden. Men zegt dat hier het leven op aarde is ontstaan. Overal waar voldoende methaan aanwezig is, ongeacht de oorsprong ervan, vestigen zich micro-organismen die methaan eten. Ze staan aan de basis van de voedselketen. Daarmee voeden zich ringwormen, slakken, krabben en vissen.


Geen succes

Nagenoeg elke meting, elke nieuwe ontdekking vernietigt het huidig actuele klimaatmodel. Toen in 2020 vastgesteld werd dat cyanobacteriën belangrijke methaanproducenten zijn, was de ontzetting groot. Tot dan toe werden ze beschouwd als een methaanremmer, vooral in de rijstteelt. Bijzonder pijnlijk: terwijl daarmee de rijstpaddy’s rekentechnisch van methaan verlost waren, werkten Japanse ingenieurs al in 1999 aan bioreactoren voor de productie van methaan met behulp van cyanobacteriën.

Cyanobacteriën zijn alomtegenwoordig. Ze zijn letterlijk in elke omgeving te vinden. Op het water en op het land, in de brandende zon en diep onder de grond, met- of zonder zuurstof, op de Noordpool en in de tropen. Nu is de industrie weer terug bij af met haar "modellen". Toch regelen cyanos al sinds mensenheugenis de gasbalans van de atmosfeer. Veel onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de zuurstof in onze atmosfeer geproduceerd word door deze kleine wezentjes. Zo creëerden ze de voorwaarde voor de vorming van de ozonlaag. Zo kon het leven zich in de atmosfeer ontwikkelen. Maar niet alleen dat. Cyanos behoren samen met de eveneens methaanproducerende algen tot de primaire producenten. Ze staan aan de basis van de voedselketen.

Om de maat vol te maken, meldde het Max Planck Instituut in 2008 dat planten tot 240 miljoen ton methaan per jaar produceren: "Het bewijs van directe methaanemissies door planten verklaart ook de onverwacht hoge methaanconcentraties boven tropische bossen". Dat wil zeggen, boven die bossen die ons zouden moeten redden van de klimaatdood. In de regel wordt hun methaan niet opgenomen in de klimaatbalansen. Bossen worden immers beschouwd als methaanputten.

Dit doet ook de droom van een "klimaatvriendelijke" veganistische, diervrije landbouw in duigen vallen. Als een koe gras eet of een giraf bladeren, komt er methaan vrij. Als het groen wordt opgegeten door andere dieren, of het nu gaat om coloradokevers of wilde eenden, wordt er ook methaan geproduceerd. Als het groen in de natuur vergaat of verrot, komt er ook methaan vrij. De hoeveelheden hangen af van de microben, de temperatuur en de zuurstof. Ook in composteringsbedrijven worden "enorme hoeveelheden" methaan geproduceerd, ondanks de energie-intensieve beluchting. Dit zijn allemaal nulsommen - met of zonder vee.

Als klimaatonderzoekers hun gegevens serieus zouden nemen, zouden ze snel moerassen moeten droogleggen, op eenden gaan jagen, het Amazonegebied droogleggen, het regenwoud ontginnen, daar stieren vetmesten, ze antibiotica geven tegen de methaanbacillen in hun pens, en tenslotte termieten met insecticide bestrijden. Jagers op groot wild zouden klimaatcertificaten krijgen voor elke olifant of buffel die ze doden.


Bedorven voedsel uit de vriezer

Wij geloven maar al te graag dat het methaangehalte in pre-industriële tijden lekker laag was, maar nu stijgt het dramatisch. Hoe werd het gas toen zo’n 250 of 25.000 jaar geleden gemeten? Er zijn geen verzegelde, geëtiketteerde monsters. Dus behelpt men zich met boorkernen uit het eeuwige ijs. Alles wordt daar bewaard, zoals in een diepvriezer Vrieskasten zijn echter geen plaats om dingen voor de eeuwigheid te bewaren, omdat de inhoud ervan ook veroudert.

Uit de boorkern kunnen in ieder geval ijslagen worden geschat. Maar dat is alles. Want ijs is niet netjes gelaagd zoals een boomstronk, maar staat bloot aan weer en wind. De sneeuw verandert geleidelijk in firnijs, dat poreus is. Er gaan eeuwen voorbij voordat de gasdiffusie uiteindelijk stopt en de lock-in zone zich vormt. IJs werkt, er vormen zich scheuren en diepe spleten. Atmosferische afzettingen zoals vulkanisch as of kleistof creëren cryoconietgaten die door het ijs vreten, geholpen door microben die methaan als energiebron gebruiken.  De gassen diffunderen, worden gefractioneerd en uiteindelijk verplaatsen de gasbellen zich ook onder de ijslast Ondertussen produceren andere microben onder het ijs nieuw methaan. Om nog maar te zwijgen van de kosmische straling, die ook direct in het ijs nieuw methaan produceert. Deze straling uit de ruimte is aan grote schommelingen onderhevig. Het eeuwige ijs is dus allesbehalve een veilige kluis.

Methaan maakt het zich dus niet gemakkelijk in het ijs door af te wachten totdat er een klimaatwetenschapper een gat in boort! Het blijft steeds actief. Het oxideert onder verbruik van zuurstof, tot koolmonoxide en vervolgens tot kooldioxide. (69) Toen ijskernen uit de diepten van Antarctica en Groenland 50 jaar geleden op hun methaangehalte werden onderzocht, werd een gemiddelde van 0,56 ppm gevonden. (71) Dit komt overeen met wat vandaag met moderne methoden wordt gevonden. Maar de auteur stelde destijds, op basis van zijn analyse van de begeleidende stoffen, dat het oorspronkelijk ongeveer 1,5 ppm moet zijn geweest. Dat zou overeenkomen met de huidige niveaus in de Arctische lucht. Op basis van de cijfers lijkt het alsof het niveau verdrievoudigd is. De "dramatische toename" is gebaseerd op een analytisch artefact: hoe ouder de boorkernen, hoe minder methaan er nog in zit.

Nu werd er in het laatste decennium daadwerkelijk een toename in de atmosfeer gemeten. Is dit dan toch "mensenwerk"? Nog in 2011 had Nature zich beklaagd, dat de methaansporen in de atmosfeer bijna 30 jaar lang constant gebleven zouden zijn. Tot op de dag van vandaag zijn noch de redenen voor die stilstand bekend, noch die voor de huidige toename. Het tijdschrift Nature verduidelijkt: De toename is niet de oorzaak, maar het gevolg van de opwarming van de aarde. Als het warmer wordt, neemt de productiviteit van de biosfeer toe en daarmee ook het methaan in de lucht. Noch vee, noch boorgaten zijn verantwoordelijk voor de temperatuur op aarde, maar onze centrale ster.


Broeikas slogans

Maar klimaatonderzoekers geven zich niet zo gemakkelijk gewonnen. Om te bewijzen dat de aardbol toch ziek is door "koeien" of "rijstpaddy’s", wordt de isotoopverdeling in de methaanmolecule geïnterpreteerd. Dit is echter een vergeefse moeite: afhankelijk van de voedselplant, bijvoorbeeld C3- of C4-planten, stoten de dieren verschillende isotopenpatronen uit. In de wereld van de microben zijn er zeer verschillende routes naar methaan, met onbekende fractioneringseffecten. Niemand kan met zekerheid onderscheiden of het methaan afkomstig is van vee, engerlingen of van bacillen, die in de modder van de rijstvelden uitgassen.

Wanneer methaan al sinds de oertijd uit de aardkorst in de atmosfeer stroomt, geproduceerd door microben, dieren en planten, maar ook door vulkanen, kerncentrales en kosmische straling, waarom is het dan nog steeds maar 1 tot 2 ppm? Met andere woorden, maar 1 tot 2 miljoenste? Het glazen dak van de broeikas had er al lang afgeknald moeten zijn! Nu is de atmosfeer geen broeikas, hij is open. Veel methaan gaat verloren via de stratosfeer. In de atmosfeer wordt methaan snel afgebroken door chemische reacties. Op de grond zijn er tal van microben die methaan gebruiken als energiebron.

De uitvinders van het broeikasidee schatten de halfwaardetijd van methaan op ruim acht jaar. Dit is echter geen gemeten waarde, maar de politieke mededeling van het "Intergovernmental Panel on Climate Change" - en dus slechts een meningsuiting. Maar omdat de methaanhuishouding van de aarde door veel en veel meer bronnen wordt gevoed dan wordt toegegeven, verloopt de afbraak ook veel en veel sneller.


Van voedingsstof tot gevaarlijke stof

En laten we tenslotte hulde brengen aan de uitlaatgassen van de mens. Het goede nieuws voor alle klimaatdiscipelen: wie zich geen zorgen maakt over zijn voedsel, produceert vrijwel geen methaan. Dat ligt anders bij een bewuste keuze voor een plantaardig dieet. Artsen van de universiteit van Graz hebben een opvallende hoeveelheid methaan gemeten in de adem van planteneters. Ze vonden de boosdoeners in de darmen: tot wel duizendvoudig verhoogde concentraties methaanbacteriën. Dat kan nare gevolgen hebben. Tijdens darmoperaties en colonoscopieën heeft het gas al tot explosies geleid, die soms de dood van de patiënt tot gevolg hadden.

Conclusie: In de natuur is methaan een gewilde voedingsstof, in de menselijke darm is het een gevaarlijke stof.