Brotzeit door Udo Pollmer

WetterdrohneFoto: Mztourist
Lizenz: CC BY-SA 4.0

Het wordt kouder. Op heel de wereld waren er de laatste maanden kouderecords: in Europa, in Amerika en Azië, in Noord-Afrika viel er sneeuw. De gevolgen: De plantengroei vertraagt, of het nu gaat om tropische regenwoud of om het Thuringse koolzaad. De oogsten dalen en de voedselprijzen stijgen.

Maar niet alleen de zon stuurt het klimaat, ook de mens probeert al het mogelijke. Twee eeuwen geleden schoten mensen al met hagelkanonnen op wolken. Waarnemers viel het destijds op dat er zware regen viel na grote veldslagen, nadat de kruitdampen, gevormd uit zwavel, salpeter en koolstof,...

...opgetrokken waren.

Wolken ontstaan wanneer vochtige warme lucht opstijgt en koudere lagen bereikt. Koude lucht kan minder waterdamp opnemen dan warme lucht. Daarom komt er damp uit je mond bij het uitademen op koude dagen. Om de "mist" te laten condenseren, zijn condensatiekernen nodig - zoals b.v. een bril die beslaat als je 's winters een warme kamer binnenkomt. Daarom, zonder kernen, is er geen regen.

In de atmosfeer wordt deze taak overgenomen door fijn stof, pollen, zwaveldioxide, maar ook door bacteriën en de "uitlaatgassen" van bomen. Bomen stoten organische chemicaliën uit zoals ɑ-pineen, dat het hoofdbestanddeel is van terpentijnolie. In de lucht oxideerd het door ozon, en de reactieproducten fungeren als wolkenkernen. Zelfs de deeltjesregen van verre supernovae, het "sterrenstof" zogezegd, hebben een meetbare invloed op de wolkenvorming en dus op ons klimaat.

Wanneer het kunstmatig moet regenen of sneeuwen, dan worden als condensatiekernen jodiumverbindingen zoals zilverjodide door hagelvliegtuigen versproeid of per raket de hemel in geschoten. In toenemende mate vervangt fijngemalen keukenzout het jodide. Door zijn hygroscopische, d.w.z. wateraantrekkende eigenschappen, worden waterdruppels gevormd die, eenmaal groot genoeg, naar beneden regenen. Naast jodide en zout worden ook bacteriën zoals UV-resistente pseudomonaden of vliegas verspreid.

Om sneeuw te vormen, verdelen vliegtuigen kooldioxide in de vorm van droog ijs boven de wolken. Als het daarboven nog te warm is, moet het water in de wolken eerst worden onderkoeld. Daarvoor sproeien vliegtuigen vloeibaar propaan, vermengd met indiumtrioxide of hydrojoodzuur. Wanneer het propaan verdampt, treedt verdampingskoeling op. Onderkoelde nevel bevriest makkelijker.


Vliegende sauriers brengen regen

Natuurlijk heeft het leger ook interesse getoond. Tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaatscommissie kwam naar voren dat tijdens de Vietnamoorlog chemische manipulatie van de moessonregen ervoor zorgde dat de bevoorradingsroutes van de vijand in het moeras weg zakten. Ondertussen groeide daaruit een reuzenhandel. Wereldwijd vervullen zo'n 40 bedrijven "weerwensen" van allerlei aard. Het gaat er al lang niet meer om een wijngaard tegen vorst of hagel te beschermen, maar om enorme oppervlakten die klimaattechnische verzorgd worden.

Bijvoorbeeld China: Nadat men erin geslaagd was de regionale hagelschade met 2/3 te verminderen, moet nu een half miljoen km2 worden beschermd, een gebied groter dan Duitsland. Bovendien wordt 5,5 miljoen km2 in het noordwesten van China geïrrigeerd door wolkenvorming. Het land geeft hier miljarden aan uit. Bijv. voor gevechtsdrones genaamd Wing Loong 2, in het Nederlands „Pterodactylus“ genoemd naar een vliegende dinosaurus met korte staart. De drone heeft een spanwijdte van 20 meter en is gewoonlijk bewapend met 12 lucht-grondraketten, maar kan ook weerraketten dragen.

China's grondwater- en oppervlaktewaterreserves bedragen respectievelijk 1 en 2,7 triljoen ton. De lucht boven China bevat maar liefst 18 biljoen ton. Maar slechts een klein deel daarvan bereikt de grond als neerslag. Het is goedkoper om het water in de lucht te oogsten dan om rivieren om te leiden of dammen te bouwen zoals de Drieklovendam.

Intussen winnen natuurkundige technieken terrein: naast het zaaien van wolken met behulp van drones of kanonnen, worden op de regenarme hoogvlakten van Noordwest-China reusachtige antennesystemen gebouwd, de zogenaamde dubbele-elektrode-ionenstralers. Zij laden de mistdruppels in de wolken elektrisch op, om via elektrostatische aantrekkingskracht de vorming van regen teweeg te brengen.

In Berlijn hebben onderzoekers een terawatt-laserkanon in de hemel gericht om plasma te produceren. De bundel splitst de sporengassen zwaveldioxide en stikstofdioxide door fotodissociatie. In de verdere reactie ontstaan daaruit zwavelzuur en salpeterzuur, die op hun beurt weer water aantrekken. Bij voldoende vochtigheid vormen zich waterdruppels. Een soortgelijke reactie zou wel eens een grond kunnen zijn geweest voor de hevige regens na veldslagen.

Indien anders gestuurd, is de laser ook geschikt voor het tegenovergestelde: hij lost mist en wolken op. Daartoe worden geniale fysische effecten gebruikt, zoals de zogenaamde laser quantum wakes. Andere laboratoria vertrouwen op laagfrequente geluidsgolven met een groot bereik. Infrageluid van 50 tot 100 hertz brengt de mistdruppels in de wolk aan het trillen. Wanneer ze tegen elkaar botsen, smelten ze samen tot grotere druppels die als regen neerdale.

Nu komen natuurrampen zoals onweersbuien, orkanen en aardbevingen in de focus. Het begon jaren geleden toen een B52 bommenwerper ladingen polyacryl-verbindingen boven een orkaan dropte om die te temmen. Met succes, zoals ze zeggen. Momenteel worden laserwapens getest om stormen af te zwakken en natuurlijk ook te sturen. Maar hierover heerst veelbetekenende zwijgzaamheid.


De laatste doet het licht uit

Met het geld van Bill Gates en Co. gaat de wereld nu naar de kloten. Wereldredders willen de planeet afkoelen. Het voorbeeld is een vulkaanuitbarsting: in 1991 slingerde de Pinatubo op de Filippijnen 17 megaton zwaveldioxide naar een hoogte van 35 km. De catastrofe veroorzaakte niet alleen een wereldwijde afkoeling van 0,5°C, maar ook minder neerslag en oogstverliezen. Nu verspreiden overijverige mensen zwaveldioxide en calciumcarbonaat in de stratosfeer om het licht van de zon te weerkaatsen. De centrale ster die de blauwe planeet tot leven wekt, wordt "gedimd". Daarna zijn aluminiumoxide-deeltjes aan de beurt. Goedkoper is vliegas, dat ook veel aluminium bevat.

De gewaagde experimenten met het afkoelen van de planeet, het stormonderzoek, het aardbevings- en tsunami onderzoek vormen een perfecte dekmantel voor het leger. Met klimaatwapens kunnen zij vroeg of laat hele continenten platleggen of landen verwoesten, waardoor bevolkingsgroepen op de vlucht moeten slaan. Maar in de Vallei der argelozen worden ongewone weersomstandigheden en natuurrampen reflexmatig gezien als het gevolg van klimaatverandering, veroorzaakt door vleesconsumptie en autoverkeer.

Maar het andere is ook waar: deze technieken kunnen evenzeer gebruikt worden om oogsten veilig te stellen. Dan zullen zelfs tijdens een zonneminimum de oogsten weer toenemen en zullen natuurrampen beter beheersbaar worden. Op die manier dragen zij bij tot het behoud van de vrede.

 

Literatuur

Allon C: Electroverse – Documenting earth changes during the next GSM and pole shift. https://electroverse.net Aktuelle Beiträge zur Klimaabkühlung

Herndon MJ, Whiteside M: Global environmental warfare. Advances in Social Sciences Research Journal 2020; 7: 411-422

Heinrich P: Abhandlung über die Wirkung des Geschützes auf Gewitterwolken welche 1788 den Preis erhalten hat. Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 1789; 5: 1-144

Leisner T et al: Laser-induced plasma cloud interaction and ice multiplication under cirrus cloud conditions. PNAS 2013; 110: 10106–10110

Office of the Historian: 274. Memorandum from the Depute Under Secretary of State for Political Affairs (Kohler) to Secretary of State Rusk: Weather modification in North Vietnam and Laos (Project Popeye). Washington, 14. Jan. 1967

Araujo de GG et al: Survival and ice nucleation activity of Pseudomonas syringae strains exposed to simulated high-altitude atmospheric conditions. Scientific Reports 2019; 9: e7768

Kivelson MG, Russell CT: Active experiments, magnetospheric modification and a naturally occurring analogue. Radio Science 1973; 8: 1035-1048

Zheng W et al: Charged particle (negative ion)-based cloud seeding and rain enhancement trial design and implementation. Water 2020; 12: e1644

Wei JH et al: Cloud and precipitation interference by strong low-frequency sound wave. Science China: Technological Sciences 2021; 64: 261-272

Tulaikova T, Amirova S: Acoustical method and device for precipitation enhancement inside natural clouds. Science Discovery 2015; 3: 18-25

Waldron G: China uses Wing Loong II variant for weather modification work. Flightglobal.com vom 7. Jan 2021

Wolf JP: Short-pulse lasers for weather control. Reports on Progress in Physics 2018; 81: e026001

Kasparian J et al: Laser-based weather control. Optics and Photonics News 2010; July-Aug.: 22-27

Neslen A: US scientists launch world’s biggest solar geoengineering study. Guardian 24. März 2017

Liu Y et al: Aluminum-target-assisted femtosecond-laser-filament induced water condensation and snow formation in a cloud chamber. Scientific Reports 2018; 8: e18080

Tilmes S et al: Sensitivity of aerosol distribution and climate response to stratospheric SO2 injection locations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 2017; 122: 12.591-12.615

Willoughby HE et al: Project Stormfury: a scientific chronicle 1962-1983. Bulletin American Meteorological Society 1985; 66: 505-514

Hicks JR, Vali G t al: Ice nucleation in clouds by liquified propane spray. Journal of Applied Meteorology 1973; 12: 1025-1034

Kartashov D et al: Mid-infrared laser filamentation in molecular gases. Optics Letters 2013; 38: 3194-3197

Chalmin A: Large-scale weather modification plans continue to grow in China: This plan may develop conflicts over water or endanger Asia’s biggest freshwater reserve. Geoengineering Monitor, 29. Dez. 2020

Domeisen DIV, Butler AH: Stratospheric drivers of extreme events at the earth’s surface. Communications Earth & Environment 2020; 1: e59

Herndon JM, Whiteside M: Further evidence of coal fly ash utilization in tropospheric geoengineering: implications on human and environmental health. Journal of Geography, Environment and Earth Science International 2017; 9: 1-8

Umo NS et al: Enhanced ice nucleation activity of coal fly ash aerosol particles initiated by ice-filled pores. Atmospheric Chemistry & Physics 2019; 19: 8783–8800

Hogue C: Solar geoengineering could depress crop yields, study finds. C&EN 13./20. Aug. 2018: 20

He Y et al: A revisit of global dimming and brightening based on the sunshine duration. Geophysical Research Letters 2018; 45: 4281–4289

Nguyen T: Will the world ever be ready for solar geoengineering? C&EN 2018, 26. March: 28-33

Cohen A: A Bill Gates venture aims to spray dust into the atmosphere to block the sun. What could go wrong? Forbes 2021, 11. Jan

El Husseini MMM: Weather engineering and its undesirable side effects on the environment, natural resources, agriculture and human health. Acta Scientific Agriculture 2019; 3: 197-203

Glenn G, Armstrong RW: The seeds of tornado prevention. Final Report for Period June 2001 – April 2004. Air Force Research Laboratory, Munitions Directorate, Defense Technical Information Center (DTIC) Ft. Belvoir 2004

Rosenfeld D et al: A quest for effective hygroscopic cloud seeding. Journal of Applied Meteorology and Climatology 2010; 49: 1548-1562

Research Nester: Cloud Seeding Equipment Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2024. Report ID: 43; 2021, 29 Jan.

Tollefson J: The sun dimmers. Nature 2018; 563: 613-615