afdruk

Brotzeit door Udo Pollmer

Windraeder Sonne

Denk ik aan windkracht in de nacht, dan ben ik uit mijn slaap gebracht. Aan het woord is de levensmiddelentechnicus Udo Pollmer, wetenschappelijk leider van de EU.L.E. vereniging.

Op zich is infrageluid niets onnatuurlijks: de branding, bijvoorbeeld, brengt het voort, evenals lawines, aardbevingen en de storm die de toppen van een bos laat schudden. We kunnen het niet horen, en ervaren het daarom niet als een gevaar. Vaak is dat ook niet het geval. Dan zal het ook wel niet zo erg zijn als windturbines infrageluid uitstoten...

Door de compressie van de lucht, telkens wanneer een vleugel de mast passeert produceren de rotorbladen gelijkmatig...

...pulserende drukgolven. Daarnaast ontstaat er ook infrageluid via de bodem. Deze kan kilometers ver weg gebouwen laten resoneren. Bij grotere afstanden vormen zich staande golven. Dit vergroot hun effect. Door het gelijkmatig pulseren verschilt het infrageluid van windturbines met bijvoorbeeld die van de branding.

Ofschoon de infrageluiden van de installatie wel 10 km ver reiken, acht de milieubescherming een afstand van enkele honderden meter tot woongebouwen voldoende. Omdat je de drukgolven niet kunt horen, zijn windturbines onschadelijk volgens de wet. Bij radioactiviteit geldt natuurlijk het tegenovergestelde, anders zou radioactiviteit ook ongevaarlijk zijn, want niemand die het hoort, ruikt of ziet. Onze "beschermers" meten met twee maten wanneer het gaat om zaken van leven en dood.

Technisch infrageluid, dat niet afkomstig is van windturbines maar van vliegtuigen of scheepsmotoren, wordt als oorzaak voor een beroepsziekte bediscussieerd: het vibro-akoestische syndroom. In tegenstelling tot vliegend personeel worden de bewoners in de omgeving van windturbines dag en nacht geplaagd door de rotoren en komen ze niet in slaap; ze worden depressief en prikkelbaar. Professor Werner Roos, celfysioloog en farmacoloog, voegt hieraan toe: "Uitgaande van een ernstig slaaptekort ontwikkelt zich een stresssyndroom met onder andere angsttoestanden, tinnitus, hoge bloeddruk en een verhoogde neiging tot infarcten". Het cortisolgehalte neemt voortdurend toe, met alle gevolgen van dien.

Het concept van het "voorzorgsbeginsel", dat door de milieupolitici op een inflatoire manier is gebruikt, werd hier uit voorzorg vergeten. Het klopt weliswaar dat infrageluid buiten het bewuste hoorgebied ligt, maar het wordt desondanks nog steeds waargenomen en kan, afhankelijk van het soort drukgolven, streken uithalen met het zenuwstelsel. Bij dierproeven veroorzaakte deze permanente stress onherstelbare schade aan het gehoororgaan.

Eerst wordt geruis in het slakkenhuis overgebracht via de haarcellen in het orgaan van Corti. Daarin bevinden zich twee soorten haarcellen: de binnenste en de buitenste. De binnenste haarcellen zijn verantwoordelijk voor het omzetten van hoorbaar geluid, van spraak en muziek, in zenuwimpulsen, waarbij de buitenste haarcellen de taak hebben deze geluidsgolven te versterken. Het lange-golf infrageluid werkt echter alleen op deze buitenste haarcellen. Dit kan leiden tot zintuiglijke irritaties door het ontbreken van de bijbehorende akoestische impressies. Omdat deze signalen van de buitenste haarcellen meetbaar zijn, worden ze in de geneeskunde gebruikt om ziekten van het binnenoor te diagnosticeren.

Daarnaast heeft infrageluid ook invloed op het evenwichtsgevoel in het oor. In het vestibulaire orgaan bevinden zich otolieten. Dat zijn calciumcarbonaatkristallen die ook de zwaartekracht via haarcellen registreren, evenals versnellingen en rotatiebewegingen. Deze sensoren zijn zeer gevoelig voor het langegolf-infrageluid. Dit simuleert een beweging in het lichaam die helemaal niet plaatsvindt.

Dit leidt tot kinetose, zoals bij zeeziekte. Bij infrageluid zijn duizeligheid, tinnitis, oorsuizen en angstreacties de belangrijkste symptomen. Bij zeeziekte worden echter niet alle passagiers op het schip ziek, maar slechts een deel. Bij de windenergie is het niet anders. Volgens klinische ervaringen ontwikkelt ongeveer 20% het syndroom. Artsen vrezen, dat nu al honderdduizenden mensen ziek zijn geworden door de infrageluiden van deze installaties.

Prof. Werner Roos in de Naturwissenschaftliche Rundschau: "Het huidige energiebeleid bagatelliseert de gezondheidsrisico's en staat een te kleine minimale afstand van windturbines tot woongebouwen toe, die medisch niet verantwoord is". Nu de bevolking zich steeds meer tegen windturbines weert, verlangt de Süddeutsche Zeitung dat "algemene beperkingen, zoals wettelijke regels met betrekking tot de afstand geschrapt zouden moeten worden" - dan kan men ze ook in München in de Engelse Tuin of direct voor het Süddeutsche uitgeverijgebouw op gaan stellen.

De turbines draaien nog steeds in de vrije natuur. Terwijl milieuactivisten scrupuleus moderne technologie en chemie aan de kaak stellen als verantwoordelijk voor de ondergang van de insectenwereld, de vogels, het regenwoud en de eilandenwereld van Oceanië, interesseert het hen geen ene moer dat windturbines beschermde vogels van hun laatste zenuwen beroven. De gevoeligheid voor infrageluid is al aanwezig bij vissen. Alle gewervelde dieren kunnen via hun otolieten laagfrequente drukgolven in hun oren voelen.

Er zijn berichten uit de hele wereld van boeren en dierenartsen die klagen over massale gedragsstoornissen van hun dieren, miskramen en niet zelden dode runderen na de ingebruikname van windturbines. Net als bij de mens is het eerste symptoom dat waargenomen werd, de slapeloosheid. Herbivoren zoals geiten verliezen hun eetlust en vermageren, roofdieren zoals nertsen worden agressief en bijten elkaar dood. Bij ganzen en wilde dassen worden al jaren verhoogde cortisolniveaus gemeten in de buurt van windturbines. Een aanpassing heeft dus niet plaatsgevonden.

Het zou goed zijn als onze natuurlobbyisten zich eindelijk eens zouden wijden aan de bescherming van de natuur tegen de technologie die zij uit onwetendheid verlangt hebben en waarvan de gevolgen vele malen ernstiger zijn dan die van een kolengestookte elektriciteitscentrale.

Windenergie is als energieleverancier in Duitsland waardeloos. De dure 30.000 centrales wekken slechts een schamele 4 % van de elektriciteit op - en dan meestal nog op tijden, wanneer die helemaal niet gebruikt word. De CO2 die men beweert te hebben bespaard, wordt via de handel in emissierechten overgedragen naar andere EU-landen en daar vrijgezet. Het hele gedoe is dus zowel een fiasco op het gebied van energiebeleid, als op klimaatbeleid.

 

Literatuur

Bauchmüller M: Windkraft: Es droht eine Wende rückwärts. Süddeutsche Zeitung 3. Sept. 2019

Roos W: Infraschall aus Windenergieanlagen – ein verkanntes Gesundheitsrisiko. Naturwissenschaftliche Rundschau 2019; 72: 343-350

Schmucker D: Infraschall und vibroakustisches Syndrom – Altbekannte Phänomene in neuem Zusammenhang. Umwelt Medizin Gesellschaft 2019; 32: 26-32

Lenzen-Schulte M, Schenk M: Der Schall, den man nicht hört. Deutsches Ärzteblatt 2019; 116: A264-268

Alves-Pereira M, Castelo Branco NA: vibroacoustic disease: biological effects of infrasound und low-frequency noise explained by mechanotransduction cellular signaling. Progress in Biophysics and Molecular Biology 2007; 93: 256-279

Agnew RC et al: Wind turbines cause chronic stress in badgers (Meles meles) in Great Britain. Journal of Wildlife Diseases 2016; 52: 459-467

Mikolajczak J et al: Preliminary studies on the reaction of growing geese (Anser anser f. domestica) to the proximity of wind turbines. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013; 16: 679-686

Müller W: Krankmacher Windkraftanlagen? Auswirkungen des Infraschalls auf unsere Gesundheit. Neusatz Verlag, Stuttgart 2019

Hubbard HH: Noise induced house vibrations and human perception. Noise Control Engineering Journal 1982; 19 (2): 49-55

Castelo Branco NAA et al: Respiratory pathology in vibroacoustic disease: 25 years of research. Revista Portuguesa de Pneumologia 2007; 13: 129-135

Stiller TC: Medizinische Aspekte des Windkraftausbaus. Ärzte für Immissionsschutz, o.J. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/windenergie/Downloads/vortragStiller.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Jalali L et al: Before-after field study of effects of wind turbine noise on poysomnographic sleep parameters. Noise Health 2016; 18: 194-205

Wang X et al: Effect of low-frequency but high-intensity noise exposure of swine brain blood barrier permeability and its mechanism of injury. Neuroscience Letters 2018; 662: 122-128

Bjerring D: Tidligere miljøminister vil ændre vindmøllebekendtgørelse. Maskinbladet 20. Jan 2014

Zhang MY et al: Damage to hippocampus of rats after being exposed to infrasound. Biomedical and Environmental Sciences 2016; 29: 435-442

Lousinha A et al: Infrasound induces coronary perivascular fibrosis in rats. Cardiovascular Pathology 2018; 37: 39-44