Brotzeit door Udo Pollmer

Impfung2Foto: Julien Harneis
Lizenz: CC BY-SA 2.0

Het charmante karakter van de adjuvans. Aan het woord is de levensmiddelenchemicus Udo Pollmer, wetenschappelijk leider van de EU.L.E.-vereniging.

Vaccins worden door het publiek en deskundigen anders beoordeeld dan geneesmiddelen met chemische werkzame bestanddelen. Aangezien mensen totaal verschillend op een geneesmiddel reageren en bijwerkingen zoveel mogelijk moeten worden vermeden, is het de taak van de arts om een geschikt geneesmiddel voor de betreffende patiënt te kiezen en de pillen in een aangepaste dosis voor te schrijven. Bij een vaccinatiecampagne is alles anders. Meestal krijgt iedereen hetzelfde vaccin in dezelfde dosis, hoewel het immuunsysteem van persoon tot persoon heel verschillend reageert. Daarom schommelt het succes van de vaccinatie binnen een breed bereik - van nul tot 100 %.

Het concept klinkt even eenvoudig als logisch: de vaccinatiebescherming ontstaat,...

...zodra het immuunsysteem met een verzwakt, half dood, of met een dode ziekteverwekker geconfronteerd word. Het lichaam bespeurt het gevaar en produceert antilichamen. Desondanks is het verkeerd. Het lichaam kan heel goed onderscheid maken tussen springlevende en morsdode aanvallers. Anders zou het veel te doen hebben. Zo zou hij bijvoorbeeld alle microben moeten bestrijden die in het eten weliswaar doodgekookt zijn, maar nog altijd aanwezig zijn. Dat zou nodeloze krachten van het immuunsysteem vergen.

Om dit probleem te omzeilen, bevatten vaccins mysterieuze adjuvantia. Ze attaqueren het lichaam in plaats van de ziekteverwekker, die op zijn beurt de dader probeert te vangen. Gewoonlijk herkent ons immuunsysteem die aan kenmerken, die typisch zijn voor micro-organismen. Bij afwezigheid van een levende aanvaller stelt het zich met een dood vaccin tevreden en bouwt een specifieke immuniteit op, soms meer, soms minder.

Laten we deze mysterieuze provocateurs eens nader bekijken: tientallen jaren lang werd een kwikverbinding, genaamd thiomersal, gebruikt. De gevaccineerden werden wijs gemaakt dat het zich "slechts" om een conserveringsmiddel handelde. Helaas werd bij kinderen de WHO-grenswaarde voor kwik bij enkele vaccindoses overschreden. Het zware metaal moest vervangen worden.

Daarop volgde Aluminium een licht metaal: Maar ook aluminiumverbindingen zijn niet zonder gevaar: ze veroorzaken neurologische schade bij dieren en worden beschouwd als zenuwgifstoffen. Als het aluminium eenmaal in de bloedbaan is gekomen, hoopt het zich op in de hersenen. De hersenen van Alzheimer patiënten hebben een opvallend hoog aluminiumgehalte. In het geval van vaccinatie wordt echter uit dierproeven afgeleid, dat die milligram aluminium per vaccinatiedosis onschadelijk is voor de gevaccineerde persoon. Wanneer deze opvatting onjuist blijkt te zijn, zullen de gevolgen gelukkig pas na tientallen jaren merkbaar zijn.


Logisch gevolg: Allergieën

Tot op de dag van vandaag is het nog steeds onduidelijk, hoe aluminium als vaccinatieversterker werkt. Aangezien het immuunsysteem in de vroege kinderjaren geprogrammeerd is, vrezen immunologen dat dit tegelijkertijd allergieën en astma kan veroorzaken. In het muismodel lukt dit probleemloos. Bovendien hebben talrijke studies aangetoond, zoals Amerikaanse farmacologen schrijven, dat er "een toename van het totale aantal allergieën en voedselallergieën ... is aangetoond bij kinderen na toediening van aluminiumhoudende vaccins".

Het assortiment adjuvantia wordt voortdurend uitgebreid. Naast aluminium zijn vooral de minerale oliën, de zogenaamde friends-adjuvanten en squalen populair. Het is vreemd dat men niet lijkt te weten dat deze adjuvantia ook een tweede, minder bekende taak hebben: "De injectie van zowel de klassieke friend-adjuvantia, als minerale olie zonder mycobacteriën en pure hulpstoffen zoals ... squalen voert bij vele rattenstammen tot ernstige artritis", aldus een publicatie uit 2001. Vandaag de dag kunnen in ieder geval in dierproeven met ent-adjuvantia nog meer slachtoffers van auto-immuunziekten, zoals lupus erythematosus, Sjögren-syndroom of Hashimoto worden gemaakt. Daarbij komen nog andere zogenaamde auto-immuunziekten, die zijn beschreven in verband met vaccinaties bij mensen, zoals het Guillain Barré-syndroom, diabetes I, MS, myopathieën of encefalitis.

"Het ontstaan van auto-immuniteit na vaccinatie", zo schrijven immunologen uit Israël en Spanje, "werd in vele casus-gevallen en reeks-gevallen beschreven. Elke dag komt er meer en meer bewijs dat deze relatie meer dan toevallig. Bij de mens kunnen hulpstoffen leiden tot on-specifieke constitutionele, musculo-skeletale of neurologische ziektepatronen". Er is niet alleen een sprake van een lichtvaardig afzien op een met risico’s verbonden vaccinatie, maar ook van een ondoordachte omgang met entstoffen.


Menselijk offer?

Men zegt dat de vaccinatie slechts een klein prikje is, wat stellen die lui zich aan? Het "kleine prikje" ziet er vanuit het perspectief van een kind wellicht anders uit. Het is een lichamelijke interventie, die nodig is, om in bepaalde omstandigheden het leven van anderen te redden. Een nobele zaak! Wanneer dit consensus is, dan hoop ik dat niemand op het glorieuze idee komt, deze logica tot het bittere einde door zal trekken: Men kan immers met de verse organen van één gezond persoon, in een klap 6 mensenlevens redden, nietwaar? Een opoffering voor de gemeenschap.

In de derde wereld vreest de bevolking, dat vaccinaties er alleen maar toe dienen, om hen van achter de schermen onvruchtbaar te maken. Dat is natuurlijk zeer vergezocht. Maar laten we niet vergeten dat er momenteel een soortgelijke discussie heerst in kringen van vaccinatiegeneeskundigen. HPV-gevaccineerde vrouwen hebben zoals bekend, om welke reden dan ook, lagere geboortecijfers dan niet-gevaccineerde vrouwen.

Vaccins moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden door gespecialiseerde laboratoria. Wanneer een fabrikant vervalste serums levert of bio-terroristen deze quasi als Trojaanse paarden voor andere virussen gebruiken, kunnen de gevolgen verwoestend zijn. De schrijfster Isabel Allende heeft deze materie in haar roman "De stad van de wilde geesten" verwerkt.

De autoriteiten maken zich waarschijnlijk ook zorgen over soortgelijke kwesties. Het Paul-Ehrlich-Instituut legde na de evaluatie van duizenden controles uit, dat ondanks de hoge standaardnormen van de vaccinfabrikanten een controle van batches door de overheid nog steeds onmisbaar is. Maar wat als deze test mislukt omdat er snel veel vaccin nodig is of omdat er geen gekwalificeerd personeel beschikbaar is? Kunnen we ons erop verlaten, dat vaccins, die moeilijk te produceren zijn, dat serums uit lagelonenlanden altijd "veilig" zijn en niets anders bevatten als datgene wat er op de verpakking staat?

 

Literatur

Vera-Lastra O et al: Autoimmune/inflammatory syndrome induced by mineral oil: a health problem. Clinical Rheumatology 2018; 37: 1441-1448

Terhune TD, Deth RC: Aluminium adjuvant-containing vaccines in the context of the hygiene hypothesis: A risk factor for eosinophilia and allergy in a genetically susceptible subpopulation? International Journal of Environmental Research and Public Health 2018; 15: e901

Holmdahl R et al: Arthritis induced in rats with nonimmunogenic adjuvants as models for rheumatoid arthritis. Immunological Reviews 2001; 184: 184-202

DeLong G: A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25-29 who received a human papillomavirus vaccine injection. Journal of Toxicology & Environmental Health A 2018; 81: 661-674

Anon: Aluminium in Impfstoffen. Arznei-telegramm 2018; 29: 76-78

Dingermann T, Zündorf I: Das leidige Adjuvans: Deutsche Apotheker Zeitung 2009; 149: 5366-5373

Ruiz JT et al: Adjuvants- and vaccines-induced autoimmunity: animal models. Immunologic Research 2017; 65: 55-65

Ganrot RO: Metabolism and possible health effects of aluminum. Environmental Health Perspectives 1986; 65: 363-441

Gherardi RK et al: Aluminum adjuvants of vaccines injected into the muscle: Normal fate, pathology and associated disease. Morphologie 2016; 100: 85-94

Banks WA et al: Differential effect of aluminum on the blood-brain barrier transport of peptides, technetium and albumin. Journal of Pharmacology & Experimental Therapeutics 1988; 244: 579-585

Haspeslagh E et al: Murine models of allergic asthma. Methods in Molecular Biology 2017; 1559: 121-136

Gherardi RK et al: Myalgia and chronic fatigue syndrome following immunization: macrophagic myofasciitis and animal studies support linkage to aluminum adjuvant persistency and diffusion in the immune system.

Autoimmunity Reviews 2019; 18: 691-705

Warner G: Catholic Bishops In Kenya Call For A Boycott Of Polio Vaccines. National Public Radio 9. August 2015

Wang Xiaodong: Govt sacks 6 officials over vaccine scandal. China Daily 18. August 2018

Kretzschmar E et al: Official batch control of influenza vaccines: Is it still useful? Vaccine 2018; 36: 2364-2370

Allende I: La ciudad de las bestias. Areté, Barcelona 2002

Midthun K: Center for Biologics Evaluation and Research: Current Activities, Future Directions. WCPB Symposium, Washington 25. Jan. 2010

Naleway AL et al: Primary ovarian insufficiency and adolescent vaccination. Pediatrics 2018; 142: e20180943; s.a.: https://pediatrics.aappublications.org/content/142/3/e20180943.comments

Lttle DT, Ward HRG: Adolescent premature ovarian insufficiency following human papillomavirus vaccination: A case series seen in general practice. Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports October-December 2014: 1–12

Spencer PS, Schaumburg HH: Experimental and Clinical Toxicology. Oxford University Press 2000