Door Udo Pollmer

Wintersport

Het bruine vetweefsel is anders dan het witte: in plaats van energie op te slaan, verbrandt het de boosaardige calorieën volledig. De afval-industrie ruikt al nieuwe verdienmodellen - maar misschien ten onrechte.

De ontdekking van het bruine vetweefsel in het menselijk lichaam veroorzaakte grote opschudding onder medici en lyrische diëtisten. Eindelijk staat de poort naar immer-blijvende slankheid open. Het bruine vetweefsel is namelijk geen energieopslag zoals het witte, integendeel, het placht de boosaardige calorieën compleet te verbranden, om daarmee een weldadige warmte te produceren.

Tot nu toe werd er in medische kringen altijd gezegd, dat alleen baby’s over bruin vet beschikken, want zij zouden in...

...tegenstelling tot de volwassene, nog niet kunnen bibberen, om door middel van snelle spierbewegingen het lichaam te kunnen verwarmen.


Geen overbodig aanhangsel, geen risicomateriaal

Dat vormt de reden waarom het bruine vet hen warm houdt als een verwarmingskussen. Als branders, gebruiken de vetcellen hun microscopisch kleine mitochondriën. In totaal bezit de mens er een duizelingwekkende 100.000 triljoen van, maar de meeste leveren alleen energie aan de spieren.

Meer in het algemeen geldt: ons vetweefsel is geen overbodig aanhangsel, geen soort risicomateriaal dat we gedurende ons leven dienen te elimineren. Het is een heel normaal orgaan, net als de maag of de schildklier ook.

Het onderhuids vetweefsel is bijvoorbeeld een belangrijke speler in de ziekteafweer. Wanneer de huid wordt aangevallen door een ziekteverwekker, stoten de vetcellen antibacteriële -en antivirale eiwitten uit. Ze zijn het eerste immuunrespons van de huid, nog voordat de witte bloedlichaampjes de aangevallen plaats bereiken.

Even speciaal zijn de opgaven van het bruine vet, dat bij volwassenen met een totaal van 50 gram te boek staat. Als het zou lukken om dit permanent te activeren, dan zou het witte spek aan buik, benen en billen als door een magische hand aan het bruine vet kunnen worden gevoerd en gesmolten. Aldus de opvatting van de vakwereld, waarbij kennelijk het vooruitzicht op gigantische winsten de blik vertroebelt. Immers van nature uit is het bruine vet is een verwarmingssysteem dat, uiteraard voorkomen will, dat zijn eigenaar gaat afslanken. Het hoeft hem alleen maar warm te houden:


Wie zich verzadigt, die wordt warm

Wie zijn buikje gevuld heeft, die krijgt het daarna weldadig warm. Het hormoon secretine meldt, dat nu de kachel aangemaakt kan worden. Alle calorieën, die het lichaam nu even niet nodig heeft, worden dan verbrand.

Wie aan tafel calorieën "spaart", zal het koud blijven hebben. Hij kleedt zich warmer aan en placht zijn woning meer te verwarmen dan diegene, die zich verzadigen. Zo kan het lichaam zijn energiebalans en zijn gewicht ondanks het dieet, naar eigen goeddunken sturen.

Ondertussen weet men, dat het witte vetweefsel zich om laat zetten in bruin. Koude is daarbij logischerwijze bijzonder effectief. In een experiment volstond een zes uur durend oponthoud in een 16-graden koele kamer, om het bruine vetweefsel binnen tien dagen te verdubbelen.

Als het koud is, moet het lichaam zelf gaan stoken. En direct geldt dan onder afval-experts de perceptie, dat kou een slankmaker is. Dit is echter klinkklare onzin: wanneer het kouder wordt, versterkt het lichaam ook nog eens haar onderhuids vetweefsel, om beter geïsoleerd te zijn. Het vet wordt dankzij de koude meer in plaats van minder.

Dan blijft er niets anders over dan met medicamenten, de interne sturing van het lichaam voor de gek te houden en het bruine vet blijvend dienstbaar te maken aan de afspek-medici: in een experiment met muizen, stimuleerde een mix uit negen gebruikelijke antibiotica tegelijk, de vorming van bruin vetweefsel


Geen werkzame methode in zicht

Als gevolg daarvan, verloren de muizen daadwerkelijk aan gewicht. Maar dit was wellicht het resultaat van een antibiotica vergiftiging. Het is twijfelachtig, of een dergelijke "therapie" bij mensen überhaupt zinvol is. Als het zou lukken, om bij patiëntes die tijdens de overgang iuitdijen, het bruine vetweefsel te activeren, dan zou de verhoogde verwarmingsprestatie totaal ondraaglijke opvliegers tot gevolg hebben.

Er is geen effectieve methode in zicht, om door middel van meer bruin vetweefsel af te vallen. De tegenovergestelde weg mag wat gemakkelijker zijn: veel mensen slikken immers statines die hen worden voorgeschreven om hun cholesterol te verlagen. Deze zetten echter het veel geprezen bruin vet nu juist om in wit. En weer is er droom aan diggelen.

Eet smakelijk!

 

Literatuur:

Madhusoodanan J: Hormones reveal the secret life of fat cells. Chemical & Engineering News 8 Oct. 2018: 16-18

Zhang Lj et al: Dermal adipocytes protect against invasive Staphylococcus aureus skin infection. Science 2015; 347: 67-71

Balaz M et al: Inhibition of mevalonate pathway prevents adipocyte browning in mice and men by affecting protein prenylation. Cell Metabolism 2018; epub ahead of print

Din MU et al: Postprandial oxidative metabolism of human brown fat indicates thermogenesis. Cell Metabolism 2018; 28: 207-216

Li Y et al: Secretin-activated brown fat mediates prandial thermogenesis to induce satiation. Cell 2018; 175: 1561-1574

Gerngroß C et al: Active brown fat during 18FDG-PET/CT imaging defines a patient group with characteristic traits and an increased probability of brown fat redirection. Journal of Nuclear Medicine 2017; 58: 1104-1110

van Marken Lichtenbelt WD et al: Cold-activated brown adipose tissue in healthy men. New England Journal of Medicine 2009; 360: 1500-1508

Suarez-Zamorano N et al: Microbiota deplation promotes browning of white adipose tissue and reduces obesity. Nature Medicine 2015; 21: 1497-1501